Srečanje s študenti študijskega programa Geografija iz Ljubljane

22. januar 2024

V petek, 19. 1. 2024, je skupina študentov študijskega programa Geografija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani obiskala nekatere institucije italijanske narodne skupnosti.

V prostorih Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti so izvedeli več o samem delovanju javne ustanove, o pravicah italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, zapisanih v Ustavi RS in drugih zakonih ter o področjih delovanja Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti.

Obenem je osebje Urada za dvojezičnost predstavilo tematiko dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju. Tematiko je študente še posebej zanimala in postavili so številna vprašanja v zvezi s predstavljenimi primeri pomanjkljivega izvajanja dvojezičnosti, ki jih je Urad obravnaval od svoje ustanovitve.

Njihovi profesorji so na koncu predstavitve poudarili pomen ustanovitve Urada za dvojezičnost in Delovne skupine za standardizacijo terminologije v italijanščini na dvojezičnih območjih Slovenije za celotno italijansko narodno skupnost.