O svetu

Svet je najvišji organ OSSIN. Sestavlja ga enajst članov, ki jih izvolijo Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti občin Ankaran, Koper, Izola in Piran. Sveti SSIN Koper, Izola in Piran izvolijo tri člane, medtem ko svet SSIN Ankaran izvoli dva člana.