Urad

Urad za dvojezičnost Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti je bil ustanovljen leta 2022. Njegov osrednji cilj je spremljanje izvajanja dvojezičnosti v javnih ustanovah, ki imajo sedež na narodno mešanem območju RS (Upravna enota, Občina, FURS, Policija itd.). Urad je obenem pristojen za prevajanje dokumentacije, ki jo potrebujejo organi, ustanove in organizacije italijanske narodne skupnosti.

Morebitno kršitev na področju izvajanja dvojezičnosti lahko prijavite s pomočjo spodnjega obrazca, na Urad pa se lahko obrnete tudi osebno ali na telefonsko številko + 386 (0) 5 90 17 636.

Organi, institucije in organizacije italijanske narodne skupnosti, ki potrebujejo prevode besedil, povezanih z njihovim delom, se na Urad za dvojezičnost lahko obrnejo na naslov 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.