KOPER
Mestna občina KOPER

Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti je dejavna v občinah Koper, Ankaran, Izola in Piran.

PIRAN
Občina PIRAN

Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti je dejavna v občinah Koper, Ankaran, Izola in Piran.

IZOLA
Občina IZOLA

Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti je dejavna v občinah Koper, Ankaran, Izola in Piran.

ANKARAN
Občina ANKARAN

Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti je dejavna v občinah Koper, Ankaran, Izola in Piran.