Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti

V skladu s posebnim Zakonom o samoupravnih narodnih skupnostih – ZSNS, ki ga je Slovenski parlament sprejel oktobra 1994, je Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (SSIN) subjekt javnega prava, ki je vključen v lokalno samoupravo vsake občine, v kateri ima svoj sedež italijanska narodna skupnost (Ankaran, Koper, Izola in Piran). Vlogo in posebne pravice SSIN ureja 64. člen Ustave Republike Slovenije.

Predstavniki občinskih samoupravnih skupnosti Ankaran, Koper, Izola in Piran, tvorijo Svet Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, ki pred državo Slovenijo zastopa italijansko skupnost v Sloveniji.

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran

Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran
Tel: 00386 5 6653 090
E-mail:

Spletna stran

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper

Župančičeva ulica 39, 6000, Koper
Tel: 00386 5 627 9290
E-mail:

Spletna stran

Italijanska samoupravna narodna skupnost Izola

Manziolijev trg 5, 6310, Izola
Tel: 00386 5 616 2130
E-mail:

Spletna stran

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran

Kajuhova ulica 12,6330 Piran
Tel: 00386 5 6730 140
E-mail:

Spletna stran