Pisarna za projekte

Pisarna za projekte Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti je pristojna za izvajanje projektnih dejavnosti. Naloge pisarne obsegajo pripravo, spremljanje in poročanje o državnih in evropskih projektih, v katerih sodeluje OSSIN. Pisarna za projekte se obenem ukvarja z upravljanjem, izvajanjem in spremljanjem Programa za razvoj gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti.