Srečanje z Medobčinsko upravo Istre (MUI)

1. februar 2024

Sestanka so se udeležili tajnik OSSIN-a Andrea Bartole ter sodelavki iz Urada za dvojezičnost Kim Jakopič in Chiara Vianello.

Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti (OSSIN) se je udeležila sestanka z direktorjem Medobčinske uprave Istre (MUI) Ivan Koljesnikov in inšpektorjem Igorjem Franco, da bi okrepila sodelovanje na področju izvajanja dvojezičnosti. Prisotni so razpravljali o Odloku o dvojezičnost, za katerega se sedaj pričakujejo končne pripombe in predloge posameznih občin. Naslednja točka na dnevnem redu je bila povezana s prijavami kršitev na področju izvajanja dvojezičnosti. Tako OSSIN kot MUI sta predstavili svoja prizadevanja in dejavnosti na tem področju.

Na srečanju so opozorili tudi na težavo pri zaposlovanju redarjev in inšpektorjev. Koljesnikov je namreč poudaril pomen pogoja o znanju italijanskega jezika, ki je po njegovem mnenju ključnega pomena pri zaposlovanju novega kadra. OSSIN in MUI sta ponovno izpostavila pomen tesnega sodelovanja med organoma. MUI se je namreč zahvalila OSSIN-u in Uradu za dvojezičnost za pozornost in skrb pri izvajanju svojih dejavnosti. Na koncu sestanka je bilo določeno, da bodo takšna srečanja potekala redno, saj cilj je zagotavljanje večje pozornosti pri izvajanju dvojezičnosti.