Izpopolnjevanje za zaposlene na Upravni enoti Koper

12. april 2024

Izpopolnjevanje iz italijanskega uradovalnega jezika, ki ga je izvedel Urad za dvojezičnost pri Obalni samoupravni skupnosti italijanske narodnosti, je potekalo na dveh ločenih srečanjih.

Izpopolnjevanje je potekalo v prostorih Upravne enote Koper in bilo je namenjeno uslužbencem Upravne enote Koper. Osrednja tematika tečaja je bil italijanski uradovalni jezik s posebnim poudarkom na strokovnem besedišču in na razlikah s slovenskim uradovalnim jezikom. Izpopolnjevanje je bilo sestavljeno iz dveh sklopov, in sicer iz teoretičnega in praktičnega dela, med katerim so udeleženci na interaktiven način preverili svoje znanje in spoznali posebnosti prevajanja strokovne terminologije.  

Izobraževalna srečanja sta del pilotnega projekta, ki ga je zasnovala Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti v sodelovanju z načelnico Upravne enote Koper Natašo Likar. Cilj projekta, ki ga Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti namerava izvajati tudi v prihodnosti, je izpopolnjevanje jezikovnih kompetenc javnih uslužbencev in posledično zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja dvojezičnosti v javni telesih. Nastala bo tudi podporna mreža za lektoriranje besedil, kar bo omogočilo uspešno komunikacijo med državljani in javno upravo.