Izpopolnjevanje za zaposlene na Finančni upravi RS (FURS)

28. maj 2024

Urad za dvojezičnost pri Obalni samoupravni skupnosti italijanske narodnost nadaljuje s pilotnim projektom, v okviru katerega prireja izpopolnjevalne tečaje iz italijanskega uradovalnega jezika, namenjene javnim uslužbencem.

Glede na uspeh izvedbe tečaja, namenjenega zaposlenim na Upravni enoti Koper, je Urad za dvojezičnost podoben tečaj tokrat priredil za zaposlene na Finančni upravi RS.

Izobraževanja, katerega del je bila tudi predstavitev Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti ter predstavitev nekaterih členov Ustave RS in drugih zakonov, ki urejajo dvojezično poslovanje javne uprave, se je udeležilo približno petdeset zaposlenih. V nadaljevanju so uslužbenci lahko poglobili svoje znanje o tehničnem izrazoslovju, sprva s teoretičnim, nato pa še s praktičnim, interaktivnim delom.

Urad za dvojezičnost je po navodilih vodstva Finančne uprave RS Koper za udeležence pripravil tudi glosarček s prevodi nekaterih izrazov, ki jih zaposleni najpogosteje uporabljajo pri svojem delu.