DOPOLNITVE UKREP 2 - Dopolnitve k javnemu pozivu za finanaciranje projektov na področju kulturnih in turističnih dejavnosti ter produktov italijanske narodne skupnosti za leto 2023

Datum objave: 6. avgust 2023
Rok za prijavo: 22. avgust 2023
Zaključen
Razpisi in pozivi

Na podlagi sklepa komisije za pripravo javnega poziv za financiranje projektov na področju kulturnih in turističnih dejavnosti ter produktov Italijanske narodne skupnosti za leto 2023– ukrep 2 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021–2024  z dne 24. 07. 2023 se objavijo naslednje:

SPREMEMBE JAVNEGA POZIVA  ZA FINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURNIH IN TURISTIČNIH DEJAVNOSTI TER PRODUKTOV ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI ZA LETO 2023 (Ur. List RS št. 39/2023 z dne 31.03.2023)

 

Spremeni se besedilo 9. točke pri kateri se črta naslednja alineja:

  • nakup zemljišč,

Spremeni se besedilo prvih treh odstavkov točke 14:

  • Rok za predložitev vlog na javni poziv prične teči naslednji dan po objavi javnega poziva. Razpis je odprte narave in bo veljaven do porabe sredstev in sicer zadnji rok za oddajo vlog je 22.08.2023

Strokovna komisija se sestane 26.04.2023 (predmet pregleda bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 25. 4. 2023 oziroma bodo oddane na pošto priporočeno  (poštni žig) najkasneje v petek, 21. 4. 2023), če bodo po prvem odpiranju sredstva še na voljo pa še 24.05.2023 (predmet pregleda bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 23. 5. 2023 oziroma bodo oddane na pošto priporočeno (poštni žig) najkasneje v četrtek, 19. 5. 2023) in 21.06.2023 (predmet pregleda bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 19. 6. 2023 oziroma bodo oddane na pošto priporočeno  (poštni žig) najkasneje v petek, 16. 6. 2023).  V kolikor bodo sredstva še na voljo se bo komisija sestala še dne 25.08.2023 in predmet pregleda bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 22. 8. 2023 oziroma bodo oddane na pošto priporočeno  (poštni žig) najkasneje v torek, 22. 8. 2023.

 

Skrajni rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov OSSIN, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper - Capodistria, je 22.08.2023. Vlogo je treba poslati s priporočeno pošto ali jo osebno predložiti na sedež OSSIN. Vloga mora biti oddana v fizični (pisni) obliki in v elektronski obliki na ustreznem digitalnem mediju (USB ključ).