Prevodi

Organi, institucije in organizacije italijanske narodne skupnosti, ki potrebujejo prevode besedil, povezanih s svojim delovanjem, se na Urad za dvojezičnost lahko obrnejo na naslov traduzioni@cancostiera.eu.

Prevodi, objavljeni na spletni strani, služijo le kot predlog. Vsebino je treba preveriti s pravnim oddelkom in jo prilagoditi v skladu s potrebami posamezne institucije.